top of page

Publikációk

Mítosz a közösség hátterében

Ebben a kiadványban azoknak a tapasztalatoknak az antológiáját kívántuk nyújtani, amelyeket nyolc színházi csoport a projektet befogadó közösségekkel együtt élt meg és valósított meg. A világjárvány nyolc nagyon különböző utat nyitott meg a színházi munka és a krízisintervenció társadalmi és kulturális szintű megközelítésére; nyolc különböző utat, amelyek a közösséget helyezik a színházi munka középpontjába ott, ahol a kulturális rendszer a legkevésbé van jelen; erősen részvételi, aktív és maieutikus utakat generálva, azzal a céllal, hogy élő és tartós kapcsolatot építsenek ki a polgárokkal. A projekt különböző szinteken tudott beavatkozni az identitás problémájába, amely egyes kontextusokban határozottan megkopott, máshol erősen meggyökeresedett. Olyan „helyeket” hozott létre, ahol az emberi tájak és a társadalmi építészet inkább tünékenyeknek tűntek. A tekintet, a megosztás, a tanulás, az emlékezés, az álmok, a küzdelem és a találkozás helyei.

Mint látni fogják, ez a könyv nem arra hivatott, hogy válaszokat vagy megoldásokat adjon: sokkal inkább a projekt keretében megvalósított színházi gyakorlatból és annak elbeszéléséből fakadnak a helyes kérdések, amelyek segítségével értelmezni lehet a társadalmat, amelyben élünk, és megfelelő értéket lehet adni azoknak a kulturális jelenségeknek, amelyek megelevenítik az Európát alkotó közösségeket.

A könyv arra is rá akarja venni olvasóit, hogy elgondolkodjanak egy bizonyos típusú kulturális cselekvés megvalósításának és erőteljesebb támogatásának szükségességén: csökkentsék a nagyvárosok és az ország perifériás területei között fennálló szakadékot; növeljék a kultúrához és a színházhoz való hozzáférés garanciáját a határterületeken; és tegyék lehetővé, hogy a kulturális élvezetekhez kevésbé szokott társadalmi rétegek olyan művészekhez és művészeti termékekhez jussanak, amelyek képesek megváltoztatni a világlátásukat.

RIOTE3_ENG_LOWRES-1-COVER.jpg

Letöltés:

A kilencedik érzék

A színházról való beszéd különlegessége ez úttal abban ígérkezik, hogy ha elolvasod ezt a könyvet, pszichológiai és pszichofiziológiai, antropológiai és ehhez kapcsolódó művészetelméleti tudásterületek szemszögből tudhatsz meg többet az emberi performativitásról.  Ha színházi ember vagy, nem biztos, hogy gondoltad, hogy a minden napi munkádban szerephez jutnak ezek a tudásterületek, vagy ha gondoltad, nem ismerted összefüggéseiket, tudományukat. Ha a humán tudományok világából érkezel, akkor talán mindig is érdekelt a téma és gondoltál arra, hogy a színház különféle formáiban, tudományos vizsgálta tárgya lehetne, de nem találkoztál még olyan tanulmánnyal, amely az ebben fellehető tudást összegezte volna a számodra. 

Félek, hogy sikerül-e ennek a könyvnek egy ilyen rést betöltenie... Mindenesetre mentségemül szolgáljon, hogy bár már tizenöt éve próbálom a két diszciplinát közelíteni egymáshoz, még mindig naponta nyílnak meg új perspektívák, remélem, hogy az életem során alkalmam nyílik még ezeket is bejárni. Most azonban, valahol meg kell állni és összegezni mindazt, amit eddig e tárgyban találtam. Tartsatok velem.

Simon Balázs

Letöltés:

https://riote.org/

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

bottom of page