top of page

Közösségformáló színházi módszerek

Panel beszélgetés a helyi kulturális/művészeti szervezetek képviselőivel: Reactor Alkotói és Kísérleti Egyesület, Create.Act.Enjoy, Váróterem Projekt, Magic Puppet, Shoshin Színházi Egyesület. Moderátor: Miki Braniște

Enikő Györgyjakab.png
Köllő Csongor.png
Miki Braniște.png

Bár a vitára meghívott szervezetek munkája rendkívül sokszínű, mégis van néhány közös pont, ami összeköti őket. Az egyik a román színházművészetben a nagybetűs színpad által kiváltott siker bűvölete által működtetett hazai színházhoz képest periférikusnak tekinthető, nevezetesen az az érdeklődés, hogy a közösség részeként tekintsünk magunkra, és annak tagjaival dolgozzunk együtt. Ugyanakkor a periférián való munka felvállalása alapvető fontosságú, mivel olyan közönséget épít és táplál, amelyre a központi intézmények létezése épül, noha ez szisztematikusan figyelmen kívül hagyja őket. A meghívott szervezetek művészeti tevékenységükre önmaguk és mások számára is összekötő kapocsként tekintenek, lásd a színházi oktatási tevékenységeket vagy a privát eseményekkel összekötött kulturális projekteket, illetve a váratlan közönség, például a kórházi betegek számára jólétérzetet keltő projekteket. 

 

Bár ezeket a tevékenységeket közszolgáltatásnak kellene tekinteni, a legtöbbször alulfinanszírozottak, és még a nyilvánosság előtt sem kapják meg a megérdemelt figyelmet, a legtöbb nagy esemény háttérbe szorítja a gyors eredményeket vagy nagyszabású gazdasági eredményeket nem hozó erőfeszítéseket. A jelenlévő szervezetek tehát a jövőbeli közönség számára előkészítő és közösségépítő munkát végeznek. Megpróbálunk kitérni arra, hogy mi motiválja őket abban, hogy az árral szemben dolgozzanak, hogy megértsük a „periférián” végzett munka mibenlétét, a helyi közönséggel való kapcsolatukat, az igényt arra, hogy ez a munka szélesebb körben elterjedjen, és hogy minél több helyi önkormányzatot vonjanak be, akik érdekeltek közösségeik megerősítésében, többek között színházi tevékenységeken keresztül.

Miki Braniște

Reactor Alkotói és Kísérleti Egyesület

Az évek során a Reactor tere köré szerveződő közösség többször próbált olyan kulturális programokat kidolgozni, amelyek a nagyon fiatal közönségnek vagy a kulturálisan hátrányos helyzetű területek felnőtt közönségének szólnak, olyan programokat, amelyekben megpróbáltak alkalmazkodni a tevékenységek helyszínéhez, valamint a célközönség érdeklődési köréhez és igényeihez. Végül, de nem utolsósorban, a Reactor csapata folyamatosan befektetett a kulturális közvetítési folyamatokba és gyakorlatokba, amelyeken keresztül párbeszédet kívántak nyitni és fenntartani a színházi alkotók és a célközönség között, arra törekedve, hogy a kultúrához korlátozottan hozzáférő területeken képezzék és fejlesszék a közönséget.

Bővebben: https://reactor-cluj.com/

89151442_207907740569599_5424322929234018304_n.jpg

Create.Act.Enjoy

A 2013-ban alapított Create.Act.Enjoy Egyesület célja, hogy oktatási, kulturális és művészetterápiás tevékenységeken keresztül aktívan hozzájáruljon a független kultúra meghatározásához Romániában. A kulturális menedzserekből, színészekből, rendezőkből, fotósokból és újságírókból álló Create.Act.Enjoy csapat folyamatosan a közösség igényei alapján alakítja ki művészeti diskurzusát. Az egyesület projektjeinek alapvető szerepe a művészettel való közvetlen interakció révén megszerzett jólét fogalmának fejlesztése. 
 

Az évek során az egyesület közösségi művészeti projekteket szervezett városi és vidéki területeken egyaránt, és olyan intézményekkel keresett partnerséget, amelyek megkönnyítik a találkozást olyan közönséggel, akiknek általában nincs hozzáférésük kulturális vagy szabadidős tevékenységekhez. Ezek között a partnerségek között szerepelnek a kórházakkal 2012 és 2021 között szervezett művészetterápiás programok. A kórházi tevékenységek között szerepelt színház és előadás, zene, kézművesség, virtuális valóság, film és fényképezés, a betegek, gondozók és egészségügyi szakemberek aktív bevonásával. A kedvezményezettek között több ezer vidéki és kisvárosi lakos volt.

Bővebben: https://createactenjoy.com

Váróterem Projekt

A 2009-ben alapított Váróterem Projekt Egyesület az azonos nevű független színházi társulat működtetője, amelynek fő tevékenysége színházi előadások létrehozása. A legtöbb esetben ezek az előadások egy, a mai társadalomban előforduló jelenségre vagy problémára összpontosítanak, illetve a színházi nyelv megújításának vágyára, saját, kortárs és jellegzetes társulati stílus megteremtésével. A Váróterem Projekt megalakulása óta 30 előadást és egy interaktív online videóinstallációt hozott létre, amelyek közül nyolc gyermekeknek és fiataloknak szól. Három előadásunk van, amelyeket iskolai osztályokban adunk elő, ebből kettő színházi nevelési előadás.

Bővebben: https://www.varoteremprojekt.ro/

bankbantutti.jpg

Magic Puppet

A Magic Puppet Egyesület egy olyan szervezet, amelynek célja a bábművészet és a színpadi bűvészet népszerűsítése a nagyközönség körében, kortól függetlenül. A szervezet fő tevékenységei közé tartozik a gyermekeknek szóló oktatási műsorok létrehozása és előadása, a fiataloknak szóló szociálpedagógiai műhelyfoglalkozások tartása, valamint önkéntesek bevonása oktatási projektjeinkbe kulturális projekteken keresztül. 
 

A Magic Puppet megalakulása óta főként vidéki területeken tevékenykedik vándorszínházi társulatként, amelynek fő tevékenysége az előadások, amelyeket nem ritkán rövid beszélgetésekkel egészítenek ki a gyerekeknek a színház/bábszínház jelentéséről, használati bemutatókkal stb.

Bővebben: https://magic-puppet.webs.com/

15.jpg

Shoshin Színházi Egyesület

A Shoshin Színházi Egyesület (www.shoshintheatre.com) kolozsvári székhelyű kutatólaboratórium és független színházi társulat. Fő célkitűzése a helyi színházi paletta műfaji változatosságának növelése, legfőképpen a színházi előadások hozzáférhetősége szempontjából. A szervezet állandó törekvése, hogy olyan közösségekkel/közösségek számára hozzon létre színházat, amelyek számára a színházi előadásokhoz való hozzáférés korlátozott, és keresi a legjobb módját annak, hogy az alkotómunka során hiteles módon bevonja a közösségeket, amelyekkel dolgozik. 

Az elmúlt években a Shoshin két olyan európai projektben vett részt, amelyek középpontjában a vidéki közösségekkel való együttműködés gyakorlata állt. Ezek egyike a tavaly lezárult SPARSE projekt (www.sparse.eu), amely lehetőséget adott arra, hogy a szervezet megismerje és alkalmazza az Egyesült Királyságban jól ismert Rural Touring-modell legjobb gyakorlatait, és amelynek köszönhetően a Shoshin elindíthatta a vidéki turnék kis hálózatát Romániában. A másik, az Erasmus+ által finanszírozott projekt a RIOTE (www.riote.org, a vidéki befogadó szabadtéri színházi nevelés rövidítése), amely immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre, és amelynek középpontjában a vidéki területeken folytatott szabadtéri/helyspecifikus színházi gyakorlatok állnak.

Miki Braniște, moderátor

Miki Braniște a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Karának adjunktusa, PhD-dolgozatát a kulturális menedzsment és a kultúrpolitika területén írta. Előadóművészeti és interdiszciplináris projektek kulturális menedzsere és kurátora, a Colectiv A Egyesület elnöke. Tíz alkalommal volt a kolozsvári TEMPS D'IMAGES fesztivál igazgatója. 2009 és 2019 között az Ecsetgyár kulturális tér igazgatótanácsának tagja volt. 2017 óta kurátorként a bukaresti Goethe Intézet kezdeményezésére létrehozta a Kulturális Menedzsment Akadémia-programot.

Miki Braniște.png
bottom of page